Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van Dutch Adventure Tours te Breda v1.0 

 

Algemene- en inleidende bepalingen

In deze Algemene huurvoorwaarden voor huurders wordt verstaan onder:

 

Dutch Adventure Tours: Hierna te noemen verhuurder, de organisatie die gerelateerde verhuur objecten aanbiedt.

 

Huurder: De geïnteresseerde in het huren van een verhuur object van verhuurder waarop deze Algemene huurvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 1

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder te verhuren objecten.

 

Artikel 2 - Reserveren en huren

De huurder kan bij de verhuurder aangeven interesse te hebben in het huren van een object. Objecten die bijgeleverd worden bij het gehuurde vallen onder dezelfde voorwaarden als het gehuurde object. 

 

Een aanvraag tot huren via onze website, telefonisch of schriftelijk is een verzoek. Het is in geen geval een garantie dat de huurder het aangevraagde naar de kenbaar gemaakte wensen ook kan ontvangen. Nadat de gestelde betaling is gedaan wordt het gereserveerde pas vastgelegd.

 

Artikel 3 - Communicatie

Communicatie tussen huurder en verhuurder verloopt in eerste instantie via de website, per e-mail of per telefoon. Wanneer de huurder een huuraanvraag indient controleert de verhuurder of het object(en) in de aangevraagde periode nog beschikbaar is/zijn. Indien dit het geval is dan geeft de verhuurder de huurder een reactie via e-mail met informatie over de huurprijs, de aanbetaling en eventuele overige kosten zoals bijvoorbeeld borg en schoonmaakkosten. Waar nodig wordt deze informatie voorzien van aanvullende informatie en/of vragen.

 

Artikel 4 - Huurcontract

Voor de verhuur van objecten wordt een huurcontract tussen huurder en verhuurder opgesteld. Dit contract dient bij het ophalen van het gehuurde object door huurder en verhuurder te worden ondertekend.

 

De huurder dient bij het ophalen van het gehuurde object een legitimatiebewijs te tonen (een geldig paspoort of Europees rijbewijs). Een kopie van dit legitimatiebewijs zal niet langer dan tot het einde van de huurperiode bewaard blijven bij de verhuurder.

 

De verhuurder behoudt zich het recht voor op wijzigingen tot het huurcontract is ondertekend. In geval van geboekte huur dient de verhuurder de huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

 

Verhuurder zal er alles aan doen om het gevraagde te leveren, desondanks heeft verhuurder het recht om een soortgelijk object te leveren. Onder de volgende omstandigheden zou dit voor kunnen komen: 

 

  • het object is te laat teruggebracht of het object is met een defect ingeleverd. Mocht er geen vervangend product voorradig zijn, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet geleverde, in dit geval ontvangt huurder per direct de aanbetaling en eventuele restbetaling retour (per bankoverschrijving).
  • Verhuurder zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat gehuurde object, in geval van daktenten, past op de auto van huurder. Mocht gehuurde niet blijken te passen op de auto van huurder, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden, in dit geval ontvangt huurder per direct de betaling retour (per bankoverschrijving).

 

De verhuurder en huurder spreken in het huurcontract duidelijk af wanneer het object(en) geretourneerd dient te worden, d.w.z. een exacte datum met het liefst een uiterlijke kloktijd erbij. De dag van ophalen en retourneren geldt normaliter als een volledige huurdag (tenzij de verhuurder anders aanbiedt). 

 

Wanneer de huurder het object later (of incompleet, of met schade) retourneert dan afgesproken, zelfs door overmacht, kan de verhuurder dit beboeten door een extra huurdag(en) in rekening te brengen, plus eventueel het bedrag aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die het object had gehuurd met een maximum van de hoogte van de borg. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

 

 

Artikel 5 - Huurprijzen

Het tweede deel van de huurprijs en de gestelde borgsom dient los van de aanbetaling te worden voldaan en maximaal 1 week voor de dag van verhuur (minus de eerder betaalde aanbetaling) op rekeningnummer NL51 ABNA 0810600609 t.n.v. Dutch Adventure Tours te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. De huurder ontvangt hiervoor een factuur van de verhuurder.

 

Indien de gehuurde objecten aan het einde van de huurperiode in correcte staat zijn ingeleverd, wordt de borg uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de overeengekomen huurperiode teruggestort per bankoverschrijving aan de huurder, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 - Schade en incidenten

Huurobjecten (en eventueel de inhoud ervan en accessoires) zijn niet verzekerd via de verhuurder maar vallen onder de eigen verzekering (inboedel-, reis-, en/of autoverzekering) van huurder. Dit geldt tevens voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik of installatie van gehuurde object(en). 

 

De verhuurder biedt hulp aan bij eventuele montage van de gehuurde objecten, maar is niet aansprakelijk voor schade aan objecten van derden. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekeringen.

 

Wanneer tijdens de verhuurperiode problemen ontstaan (zoals schade, diefstal of uitloop huurperiode), dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Bij terugkeer en/of inlevering van het gehuurde object(en) zal in geval van een incident (zoals bijv. schade) door de verhuurder worden vastgesteld en genoteerd op het huurcontract wat het incident inhoudt. In geval van schade, diefstal, uitloop huurperiode o.i.d. zal de huurder moeten aantonen dat dit door overmacht of door derden is veroorzaakt, omdat de huurder in eerste instantie verantwoordelijk is. 

 

De verhuurder zal bepalen of er n.a.v. het incident een financiële vergoeding dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg of op andere wijze wordt opgelegd. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 7 - Annulering door huurder

Indien de huurder het gehuurde opject(en) wil annuleren naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek 50% van de kosten
  • bij annulering 42-21 dagen vóór de dag van vertrek 50% van de kosten
  • bij annulering 21-7 dagen vóór de dag van vertrek 50% van de kosten
  • bij annulering vanaf 7 dagen vóór de dag van vertrek 100% van de kosten

 

Artikel 8 - Annulering door verhuurder

Verhuurder behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden wijzigingen toe te passen in het door u gehuurde object.

 

Indien het gehuurde door verhuurder wordt geannuleerd door bovenstaande redenen, ontvangt de huurder het reeds betaalde bedrag retour. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten van huurder. 

 

Verhuurder kan van dit recht gebruik maken tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, en zal dit telefonisch of via email aan de huurder melden. Huurder heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling. 

 

CONTACT

Bezoekadres:

Dutch Adventure Tours

de Zwingel 7H

 4926 DC Lage Zwaluwe

Postadres:

Dutch Adventure Tours

Dirk Hartogstraat 95

4812 GE Breda 

Raymond +31(0)6 31 77 91 40

Monique +31(0)6 11 24 11 27

KvK: 70562822

BTW: NL001673661B60


Online boeken
Online boeken
Beveiligde website
Beveiligde website
Verschillende betaalmogelijkheden
Verschillende betaalmogelijkheden

Deel onze website met je  familie, vrienden, kennissen en andere 4x4 liefhebbers::